Pořadatelé

doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.

Pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze

Vyučuje jadernou bezpečnost, projektování a ekonomiku jaderných energetických zařízení a pokročilé jaderné systémy. Zabývá se thermohydraulikou jaderných reaktorů, teoretickou i experimentální dále problematikou malých modulárních reaktorů a bezpečnostními studiemi a analýzami včetně PSA.

Ve volném čase se věnuje turistice, pěší a vodní, hraje na kytaru, zajímá se o historii a rád se podívá na dobrý film.

doc. Ing. Pavel Zácha, Ph.D.

Pracoviště: Ústav energetiky, Fakulta strojní, ČVUT v Praze.

Vyučuje
jaderné systémy a konstrukci jaderných zařízení, zabývá se
termohydraulickými procesy v jaderných reaktorech se
specializací na CFD kódy.

Ve volném čase hraje basketball, běhá v
přírodě, cestuje, vaří pivo a je domácí kutil.

doc. Ing. Karel Katovský, Ph.D.

Pracoviště: Ústav elektroenergetiky, Fakulta elektrotechniky a
komunikačních technologií, VUT v Brně

Vyučuje teorii jaderných reaktorů, radiační ochranu a dozimetrii. Zabývá
se jadernými reakcemi neutronů a jejich pravděpodobností, rád zkoumá
vyhořelé jaderné palivo a možnosti jeho dalšího využití. Nejvíce se však
zajímá o využití urychlovačů v jaderném výzkumu i praxi.

Ve volném čase se věnuje pěstování kaktusů a masožravých rostlin, sbírá
známky, houby a jaderné artefakty. Rád si přečte Isaaka Asimova nebo
Agathu Christie nebo se podívá na osudy Josefa Švejka či Jasona Bournea