Přednášky

Letní škola jaderného inženýrství je neformálně vzdělávací akce plná aktivit s jadernou tématikou a hlavně přednášek významných významných českých i zahraničních odborníků. Níže je uveden stručný seznam některých přednášek, které v uplynulých letech proběhly:

 • Jaderná energetika a bezpečnost – Dana Drábová (SÚJB)
 • Beseda o jaderné energetice – Bohdan Zronek (ČEZ)
 • Návrh palivových vsázek – Jan Prehradný (CVŘ Řež)
 • Komunikace v jádře – Petr Šuleř (ČEZ)
 • Malé modulární reaktory – Lukáš Novotný, Miroslva Gleitz (ČEZ)
 • Letecký radiační průzkum – Nikola Sobotková, Lucie Fišerová, Radek Nezval (NUVIA)
 • Netradiční využití jaderné energie – Pavel Zácha (FS ČVUT)
 • Jádro v kostce – Václav Dostál (FS ČVUT)
 • Výstavba reaktoru VR-2 – Ondřej Novák (FJFI ČVUT)
 • Události v jádře za uplynulý rok – Vladimír Wagner (AV ČR, ČVUT)
 • Sektory energetiky v ČR, energetická bezpečnost – Tomáš Vlček (FSI VUT)
 • Provoz výzkumného jaderného reaktoru – Jan Milčák (CVŘ Řež)
 • Jaderné technologie pro vesmír – Vladimír Wagner (AV ČR, ČVUT)
 • Radiofarmaka – Jan Adam (ÚJV Řež)
 • Armádní monitorovací systém – Jiří Janda (Univerzita obrany)
 • Jaderná fúze – Slavomír Entler (AV ČR, ČVUT)
 • Technologie VVER – Jan Zdebor (ZČU)
 • Fyzika jaderných reaktorů – Karel Katovský (FEKT VUT)
 • Jaderná bezpečnost – Václav Dostál (FS ČVUT)
 • Radon a jeho měření – Lucie Fišerová (NUVIA)
 • Historie jaderné energetiky – Václav Dostál (FS ČVUT)
 • Nový jaderný zdroj – Patr Závodský (ČEZ)
 • Studium tavení paliva – Jan Prehradný (CVŘ Řež)
 • Zpracování RAO, vyřazování JZ z provozu – František Huptych (ÚJV Řež)